Svako ko je u mogućnosti i voljan je da pomogne, može to učiniti na sledeće načine:

• Uplatom na dinarski račun.

Možete pomoći uplatom na naš dinarski račun, koji se nalazi na naslovnoj strani.

• Uplatom na devizni račun.

Uputstva za uplatu na devizne račune, možete preuzeti ispod.


• Objave.

Veliku pomoć i doprinos mogu pružiti javne ličnosti, ali i anonimni građani, samim objavljivanjem i deljenjem apela za pomoć. Nije samo bitno pomoći materijalno, bitno je pomoći i širenjem informacija i buđenjem svesti o našim dobročinim akcijama i ciljevima.