Ciljevi Fondacije će se ostvarivati:


• Finansiranjem odgovarajućih projekata (pokriće troškova lečenja dece u zemlji i inostranstvu kao i drugih projekata u oblastima unapredjenja zdravstvene zaštite dece i sl.).

• Podrška porodicama obolele dece -organizovanje i podsticanje humanitarnih akcija namenjenih prikupljanju finansijske i svake druge vrste pomoći i podrške za operacije i lečenje dece i ostvarivanja humanitarnih i društveno korisnih ciljeva u oblastima koje su u vezi sa navedenim projektima.

• Dodeljivanjem nagrada

• Organizovanjem akcija radi prikupljanja finansijske i svake druge vrste pomoći;

• Organizovanjem stručne i profesionalne pomoći;

• Kao i na sve ostale nepomenute društveno prihvatljive načine.

Nacin finansiranja ostvarivanja ciljeva Fondacije: donacije, organizovanje humanitarnih turnira i akcija, organizovanje javnih rasprodaja, licitacije...i sve druge zakonom dozvoljene radnje radi ostvarivanja dobročinih ciljeva.