Ciljevi:

Naši ciljevi su:


Unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite dece u Srbiji kroz humanitarne aktivnosti, podrške oboleloj deci i njihovim porodicama u cilju lečenja, medicinskog zbrinjavanja i oporavka, promovisanje i unapređenje sistema dečije zdravstvene zaštite.

Afirmacija i unapređenje pozitivnih društvenih tendencija.

Razvoj obrazovanja i sporta, kao i podrška mladim talentima, udruženjima i ustanovama.

Razvoj uslova za podsticanje zaštite životne sredine, i ostvarivanje ekoloških i drugih društveno-humanitarnih ciljeva.

Pružanje pomoći najugroženijim slojevima stanovništva – starima i najmlađima, socijalno nezbrinutim licima, deci bez roditeljskog starenja.

Pružanje pomoći životinjama.

Unutrašnja organizacija Fondacije, organi i način poslovanja bliže se utvrđuju odredbama Statuta i posebnim pravilnicima fondacije.