People

Ljudi
07/09/2017
Saosećanje je u modi
31/10/2019

People

„Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi, ni od roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu; da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.“   Patrijarh Pavle

-Ljudi su svuda oko nas – stari, mladi, zdravi, bolesni, bezbrižni, zabrinuti…Trebamo biti tu jedni za druge. Samo zajedništvo, ljubav i empatija može ovo društvo učiniti boljim. Sve se više gubi poštovanje, moral, etika…gubi se ljudskost. Otuđenost uzima maha. Ne dozvolimo da prevladaju niski ljudski porivi, od nas samih zavisi. Ne dozvolimo da se izgubi ono što nas čini ljudima – razum, moral i humanost.

Kao neprofitna organizacija nastojimo da pomognemo ljudima svih starosnih grupa, kojima je neophodna pomoć. Našim delovanjem pomažemo ugrožene i radimo na promovisanju solidarnosti i empatije. Izričito se zalažemo u borbi protiv vršnjačkog, polnog i rasnog nasilja.

 

„Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom“  Majka Tereza

Comments are closed.